Велико Търново
централен офис: ул. „Димитър Благоев” №6
тел: 0888844760, 0899770079
email: popinski@gmail.com
управител: Г.Пашанкова
лице за контакт: Попински